Kết quả khách hàng sau điều trị

Mỗi khách hàng được áp dụng phác đồ chuyên biệt tương ứng với tình trạng. Trị giãn mao mạch tại Thẩm mỹ OHIO đã nhận được những phản hồi tích cực của khách hàng về dịch vụ.

Kết quả vùng má

Chị Hương Ly (36 tuổi) - Trị giãn mao mạch vùng má hiệu quả 100%

Chị Khánh Hà (45 tuổi) - Trị giãn mao mạch vùng má hiệu quả 100%

Chị Ngọc Anh (51 tuổi) - Trị giãn mao mạch vùng má hiệu quả 100%

Kết quả vùng mũi

Anh Nam Phạm (42 tuổi) - Trị giãn mao mạch vùng mũi hiệu quả

Anh Tuấn Khải (39 tuổi) - Trị giãn mao mạch vùng mũi hiệu quả

Chị Nguyễn Nga ( 46 tuổi) - Trị giãn mao mạch vùng mũi hiệu quả

Kết quả vùng chân

Chị Thảo Phương ( 35 tuổi) - Trị giãn mao mạch chân hiệu quả

Chị Nga Phạm ( 51 tuổi) - Trị giãn mao mạch chân hiệu quả

Chị Ngọc Mai ( 37 tuổi) - Trị giãn mao mạch chân hiệu quả

Kết quả trị giãn tĩnh mạch chi dưới

Cô Vân Trang (56 tuổi) - Trị giãn giãn tĩnh mạch chân hiệu quả

Chị Hà Nguyễn (46 tuổi) - Trị giãn giãn tĩnh mạch chân hiệu quả

Chị Nguyễn Nhung (36 tuổi) - Trị giãn giãn tĩnh mạch chân hiệu quả